מערכות שפותחו עבור אוניברסיטת בן גוריון

מערכת ניהול השתלמויות

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מערכת כוללת לניהול החופשות, סמינרים והשתלמויות של אנשי הסגל - המנהלי והטכני, של האוניברסיטה.

מערכת ניהול חדר וידאו

מערכת לניהול חדר הוידאו של האוניברסיטה.