מערכת תמיכה אירגונית

מחיר: התאמה אישית + אחסון

מערכת תמיכה ללקוחות שלך יכולה לשפר את השירות בצורה ניכרת.

מאפייני המערכת:

מערכת חופשית עם התאמות לעברית וללקוח.

המערכת מתבססת על מערכת קוד הפתוח osTickets.

* המחיר חל על אחסון המערכת בשרתים שלנו, גיבויים יומיים ותמיכה.